بازدید کننده عزیز به سایت پیام آوران خیلی خوش آمدید.اگر نمی دانید چگونه به آسانی یک سامانه اینترنتی SMS تهیه کنید نگران نباشید!

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال زمانبدی شده
 • ارسال منطقه ای ، کشوری
 • ارسال هدفمند مشاغل
 • ارسال هدفمند مشاغل تخصصی
 • ارسال کد پستی ایرانسل
 • ارسال جنسیت و سن
 • ارسال انبوه
 • ارسال تدریجی
 • دکل مخابراتی (BTS)
 • خدمات ارزش افزوده
 • گنجینه پیامک
 • پیامک اعتباری
 • ارسال هوشمند
 • ارسال هوشمند زماندار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زماندار
 • پیامک سر رسید
 • نوبت دهی هوشمند
 • منشی هوشمند
 • ارسال WAP
 • ارسال پیامک فلش
 • ارسال کارت ویزیت
 • ارسال از موبایل
 • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
 • دفترچه تلفن پیشرفته
 • افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه
 • اضافه به لیست خودکار
 • پیامک مناسبت ها
 • نظرسنجی و قرعه کشی
 • کد خوان
 • کد دهی
 • امتیاز دهی
 • مسابقه پیامکی پیشرفته
 • زیر کاربران
 • منشی پیامک
 • انتقال پیامک
 • ایمیل پیامک
 • لیست سیاه
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • انتقال ترافیک دریافت به URL
 • تولید محتوا – پیامک اسپانسری
 • آزمایشگاه پیامک
 • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
 • کنترل سامانه از راه دور
 • راهنمای سامانه
 • درج متون سریع
 • تراکنش های مالی
 • شارژ الکترونیک
 • پیامک بین المللی
 • تنظیمات سامانه
 • قابلیت درج لوگو و دامنه اختصاصی
 • سرویس ساز( آب وهوا، سکه و..)
 • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و تیکت ها
 • خط اختصاصی هدیه ۳۰۰۰
 • خط اختصاصی هدیه ۱۰۰۰
 • خط اختصاصی هدیه ۵۰۰۰
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
 • خط عمومی(۰۲۱) جهت ارسال انبوه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعرفه دریافت پیامک
 • تعرفه اپراتور ۵۰۰۰ (تومان)
 • تعرفه اپراتور ۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ (ت)
 • تعرفه اپراتور ۲۰۰۰ (تومان)
 • تعرفه اپراتور ۰۲۱ (خط ثابت) (ت)
 • تعرفه پیامک بین المللی (تومان)
 • پیامک هدیه (عدد)
 • قیمت سامانه (تومان)
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگـان
 • 14
 • 16
 • 18
 • 14
 • 500
 • 59000
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگـان
 • 13
 • 15
 • 16
 • 13
 • 1000
 • 149000
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • رایگـان
 • 12
 • 14
 • 15
 • 12
 • 300
 • 5000
 • 520000