مشاغل استان البرز

طرح فروش ویژه خطوط پیامکی ۰۲۶ خط ثابت(مانند ۰۲۱) ویژه مشترکین استان البرز

      • این خطوط همانند خطوط ۰۲۱ ثابت تهران بوده و برای سفارش نیاز به تکمیل فرم درخواست خط ثابت،قبض تلفن صاحب خط و تصویر کارت ملی صاحب خط می باشد.
      • تعرفه ارسال و فعالسازی خط ۰۲۶ همانند خطوط ۰۲۱ متناظر (ثابت تهران) می باشد.
      •  برای سفارش این خطوط به بخش سفارش خط -> سفارش خط ثابت در پنل کاربری سامانه پیام آوران مراجعه نمایید .