در این قسمت فایل‌ راهنمای استفاده از وب سرویس های مختلف سامانه و نمونه کدها به زبانهای مختلف ، با قابلیت دانلود قرار داده شده است.

برای استفاده از وب سرویس از آدرس http://api.payamak-panel.com استفاده نمایید.

به عنوان مثال آدرس وب سرویس ارسال http://api.payamak-panel.com/post/send.asmx خواهد بود .